Old Machetero drinks rum
Old Machetero drinks rum

Sirotci z Haiti

Port-au-Prince, Haiti – červenec 2008

Lumber worker
Lumber worker

Udýchaně jsem shodil ze zad pytel rýže. Bílý vak ztěžka dopadl na špinavý beton, hrubě rozpraskaný jak krokodýlí kůže, a zvedl obláček tetelícího se prachu. Spalující odpolední slunce se opírá do rezavých vrat sirotčince na předměstí haitského hlavního města Port-au-Prince. Ezequiel zabušil pěstí na plech. Úzký průchod vykrojený do vrat se skřípavě pootevřel a ze tmy zasvítila bělma několik párů zvědavých dětských očí.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Nebýt kubánského misionáře Ezequiela, nikdy bych se do sirotčince Bon Samaritan v Croix-Des-Bouquets nepodíval. Promluvil s madam Paul, která sirotčinec spravuje a řídí, a ta souhlasila s návštěvou i fotografováním. Pouze však za podmínky, že přineseme jídlo. Zhruba sedmdesát dětí, o které se v sirotčinci sama stará, totiž často trpí hladem.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Někdy v polovině 90.let, když madam Paul St.Vilus, starší kreolská žena s vlasy zcuchanými do černých bodlinek, vychovala svých vlastních jedenáct dětí, začala se spontánně starat o sirotky a děti ulice ve svém sousedství. Na popud jedné ze svých dcer pak v roce 1998 založila sirotčinec Bon Samaritan. Útulek nikdy neměl dostatek jídla, ani oblečení pro všechny sirotky. Děti mají společné boty, společná trička, společné postele, na kterých spí dvě až tři na jedné matraci.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Problémy vysokého počtu sirotků, dětské práce a pašování dětí sužovaly Haiti dávno před ničivým zemětřesením. Jen v hlavním městě Port-au-Prince a v jeho okolí existovalo více jak 300 sirotčinců a různých útulků. Přestože často uváděné číslo okolo půl milionu sirotků je zavádějící, protože se jednalo o počet dětí s jedním nebo žádným rodičem, lze doložit že na Haiti žilo před zemětřesením asi 50.000 sirotků. Katastrofa z ledna 2010 počty sirotků, a z toho vyplývajících problémů s pašováním a zneužíváním, samozřejmě mohutně navýšila.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Mnoho haitských dětí, hlavně děvčátek mladších deseti let, pracuje v cizích rodinách jako tzv. restaveks. Tento tradiční sociální model z minulosti umožňuje dětem přičlenění do bohatší rodiny, kde se jim výměnou za práci v domácnosti dostane stravy a možnosti chodit do školy. Avšak v dnešní době bývají restaveks často násilím odloučeni od svých rodin různými naháněči, dívky jsou v rodinách zneužívány nebo bity, a tak systém restavek spíše připomíná obchod s dětmi než sociální soudržnost. Oficiální statistiky uvádí, že na Haiti pracuje 170.000-230.000 dětí jako restaveks.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti) Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Od devastujícího zemětřesení evidují haitské úřady oficiálně okolo 400 případů pašování dětí. Avšak haitská policie i pohraniční správa Dominikánské republiky jsou, nejen díky zemětřesení, ale i hlavně kvůli korupci na obou stranách hranice, fatálně nefunkční, a tudíž reálná čísla mapující pašování jsou mnohonásobně vyšší. Jean-Gardy Muscadin, šéf haitské Brigády pro ochranu dětí (BPM) uvádí v rozhovoru pro televizi Al Jazeera tři hlavní „trhy“, kde končí pašované děti: domácí služebnictvo (restaveks), prostituce a prodej orgánů.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Organizace UNICEF dokumentuje případ Mellisy Nau, osmatřicetileté matky pěti tělesně postižených dětí, přežívající v nouzovém stanovém táboře po zemětřesení. Žena, nacházející se v neřešitelné ekonomické a životní situaci, prodala čtyři své děti pašerákům dětí, každé za 50 haitských gourdů (1.2 amerického dolaru!). Později haitská BPM zjistila, že zmíněným dětem byly vystaveny falešné dokumenty a byly ilegálně adoptovány do evropských rodin mezinárodní agenturou.

Sirotci z Haiti (Port-au-Prince, Haiti)

Na rozdíl od haitských úřadů, americký list El Nuevo Herald ve své reportáži z října 2010 cituje několik nevladních organizací monitorujících hranici mezi Haiti a Dominikánskou republikou. Podle jejich záznamů jen přes severní část hranice mezi oběma zeměmi je převezeno okolo 800 dětí za měsíc. Pašeráci uplácejí celníky a policisty na obou stranách. Převézt jedno dítě bez dokumentů údajně stojí 80 dolarů. Protože však Haiti nepodepsalo tzv. Haagskou úmluvu z roku 1993, která řeší mezinárodněprávní ochranu dětí, je návrat pašovaných dětí v praxi těžce řešitelný.


Add comment

no comments yet