From a tap-tap window
From a tap-tap window

Vúdú rituál v Saut d'Eau

Saut d'Eau, Haiti – červenec 2008

Aluminium recycling shop
Aluminium recycling shop

Tisíce poutníků z celého Haiti podniká každoročně náboženskou pouť k magickému vodopádu Saut d'Eau v horách na západě karibského ostrova Hispaniola, na němž Haiti leží. V první polovině července, během oslav křesťanského svátku Panny Marie Karmelské, se vesnička Ville Bonheur, zapadlá v těžko dostupné horské džungli, promění na několik dní v duchovní centrum země.

Vúdú rituál v Saut d'Eau (Haiti)

Legenda říká, že před stopadesáti lety se zde, v korunách palem blízko vodopádu, zjevila Panna Marie. Francouzský kněz, v obavách o to jaké pověry může zjevení vyvolat mezi násilně pokřtěným lidem praktikujícím africké rituály, nechal palmy v okolí vodopádu vykácet. Zrození zvláštního, synkretistického kultu však již nezabránil. Saut d'Eau se stalo nejvýznamnějším poutním místem Haiti pro vyznavače voodoo a Panna Marie Karmelská jednou z duchovních patronek země.

Vúdú rituál v Saut d'Eau (Haiti)

K vodopádu Saut d'Eau míří poutníci, putující pěšky dlouhé dni přes náročný terén tropické náhorní plošiny, lze zahlédnout i lidi cestující na mulách nebo v povozech. Otevřené, barevně pomalované pickupy sem z měst sváží hrozny zaprášených poutníků. Klimatizované džípy bohatých Haiťanů stojí zaparkované ve Ville Bonheur, asi pět kilometrů pěšky od poutního místa. Ti všichni, bez ohledu na původ, sociální příslušnost nebo bohatství, se svléknou do spodního prádla a společně, rovni si před svými Bohy, vstoupí mezi myriády rozstřikujících se kapek svatého vodopádu.

Vúdú rituál v Saut d'Eau (Haiti)

Poutníci vykonávají pod stometrovým vodopádem očistný rituál, nejdříve tělesný a poté i duchovní. Někteří přinášejí květiny nebo zapálené svíce, druzí vstupují do vodopádu pouze s mýdlem a vonnými bylinami, kterými se důkladně a dlouze potírají, zatímco rytmicky odříkavají modlitby v kreolštině. Protože voodoo přejalo mnohé křesťanské ikony a pouze jim dalo svá jména, většina úpěnlivých litanií, které zní za šumu padající vody, je určena Panně Marii nebo jejímu voodoo obrazu, jímž je bohyně lásky Erzulie.

Vúdú rituál v Saut d'Eau (Haiti)

Ačkoli voodoo, podobně jako křesťanstká věrouka, uznává jediného Boha, středobodem voodoo jsou duchové, služebníci Boha, nazývaní lwa („loa“). Erzulie je jedna z nejdůležitějších lwa. Poutníci jí (nebo Panně Marii, záleží na vyznání) svým náročným putováním prokazují oddanost a na oplátku od ní žádají dobré zdraví, lásku, nebo peníze, jiní zase touží po klidu v duši.

Vúdú rituál v Saut d'Eau (Haiti)

Po modlitbách a koupeli mnozí vystupují výše, přímo do hučících provazců vodopádu a duchovní koncentrací se snaží upoutat pozornost bohyně Erzulie, aby si je vybrala a takzvaně je posedla. Při těchto vzácných okamžicích praktikující poutník naráz zcepení, obrátí oči v sloup a v extatickém vytržení se třese nebo mumlá. Ostatní rychle přispěchají blízko k posedlému, aby pocítili přítomnost Erzulie a její božské energie.


Post comment

no comments yet