Baptism in Cuba
Baptism in Cuba

Yawar fiesta

Apurímac, Cotabambas, Peru – červenec 2012

Exorcism in Bogota
Exorcism in Bogota

Třebaže od conquisty uplynulo skoro pět století, Indiáni z jihoamerických hor na ní nezapomněli. V jejich žilách sice dnes koluje krev Atahualpy, smíšená s krví Pizarrovou, ale nikdy – především pak Španělům – neodpustili. Že jim vyrvali jejich zemi. Že jim pošlapali jejich bohy. Svátek Yawar, svátek souboje kondora s býkem, je tak důkazem živé paměti. Nezpochybnitelným symbolem čnícím z moře kolektivního vědomí dnešních potomků kdysi rozvrácené incké kultury.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Každoročně, u příležitosti Dne nezávislosti Peruánské republiky, slaví Indiáni v Apurímacu, odlehlém horském departamentu na jihu Peru, svátek Yawar. Pár zapomenutých vesniček beze jména, ke kterým vedou jen úzké kamenité cesty, vykousané ve spirálách do horských masivů And, se na několik dní stanou dějištěm symbolického zápasu, který po celých pět set let nebyl zapomenut. Tady vysoko v horách, na dotek od nebe, si andští Indiáni připomínají příběh boje a prolité krve. Yawar fiesta znamená v kečuánštině „Krvavý svátek“.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)
Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru) Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Souboj býka s kondorem byl a stále zůstává především alegorií a krvavou symbolikou. Býk, zvíře dovezené do andských hor z Evropy, bylo Indiány odjakživa vnímáno jako symbol španělských conquistadorů. Naproti tomu, kondor je pro Indiány posvátným zvířetem. V prehispánské mytologii je kondor vtělením božstva Apu Kuntur, bytosti představující spojení nebe a země. Vedle pumy a hada, jeden ze tří, Inky nejvíce uctívaných zvířat. Kondor je zkrátka základním symbolem incké kultury. Ve světle této tradice tak představuje krvavý souboj kondora, uvázaného na hřbet býka, metaforickou skutečnost, ve které hrdá incká kultura dominuje, kdy „stojí nad“ kulturou evropských dobyvatelů.

Odchycení živého kondora je nesnadný úkol i pro rodilé Inky. Skupina zkušených lovců se vydává pod nejvyšší horské štíty, do království kondorů, někdy i dva měsíce před fiestou. Není výjimkou, že vysoko v mrazivých a zasněžených horách zůstávají čekat dlouhé týdny, než kondora chytí. Nepřivézt kondora do vesnice dostatečnou dobu před slavností znamená ostudu a posměch z okolních vesnic, jejichž lovci lépe prokázali svoji zdatnost.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)
Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

V zásadě existují dvě metody, jak kondora chytit. Obě vyžadují perfektní znalost horského terénu, kde se kondoři nebojí slétnout na zem. Lovec také musí rozumět chování dravce a samozřejmě – musí mít mrtvou návnadu. Kondor je totiž mrchožrout. Mrtvola koně nebo ovce se umístí na vybrané místo, zatímco se lovci schovají několik desítek metrů v kruhu, okolo mršiny. Návnada se musí zabít uškrcením. Pokud by měla v těle otevřené rány, kondor by – díky svému dokonalému čichu – pojal podezření a mršiny by se dlouho bál dotknout. Při dostatečné trpělivosti lovců se pak kondor nakonec snese k mršině a obvykle celou naráz jí sežere. Právě to je moment, kdy těžký, přežraný dravec nedokáže rychle vzlétnout a lovci – za křiku a hlomozu – obklíčí zmateného a letu neschopného ptáka a chytí ho do hozené sítě. Druhý způsob lovu kondora předpokládá vyhloubení jámy, do níž se schová jeden neohrožený lovec. Past se svrchu zamaskuje rohoží či klacky, na něž se zase položí návnada. Když se kondor snese a usedne nad zakrytou jámu, lovec pod ním chytne jeho pařáty do provazových smyček, nalíčených skrze rohož.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)
Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Chyceného a svázaného kondora donesou lovci do vesnice, kde se o něj – až do dne zápasu – pečlivě a s velkým respektem starají. Kondor dostává žrát nejlepší maso a dávají mu pít chichu (zkvašený nápoj z kukuřice) nebo pivo. Dravce, uvázaného dlouhým provazem za nohu, pravidelně koupou, aby nedostal roztoče. I přes zdánlivou krutost celého rituálu Indiáni obvykle chyceného dravce familiérně pojmenovávají. Ve vesnici Cotabambas dostává kondor po dlouhá léta vždy stejné jméno. Když je to samec, je to Pablito, když samice, tak Pablita. Pavlík nebo Pavlínka, chcete-li.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru) Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Před hlavním dnem fiesty se vykonává mnoho dalších, méně důležitých rituálů, kdy indiánští obyvatelé vesnice společně tančí, jedí a pijí chichu nebo kořalku, zpravidla do těžké opilosti. Ráno, v den zápasu, starší muži obeženou prašné náměstíčko ohradou z kůlů, aby tak stvořili improvizovanou arénu pro odpolední spektákl. Kondor je slavnostně přiveden do arény a před zraky celé vesnice ho Indiáni – pomocí kovových oček vetknutých do býkovy kůže – pevně připoutají na hrb svázaného, ale zuřivě se cukajícího býka.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)
Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

V dnešní době je zvířecí souboj, ač se to nemusí na první, povrchní pohled zdát, z jisté části režírovaný. Nikdo nechce, aby zápasící zvířata uhynula. Aby kondor nemohl útočit býkovi na oči, což je jeho nejslabší místo, bývá obyčejně připoután až na konec býčího hřbetu. A obráceně: aby býk dravce nezabil svými prudkými pohyby a výskoky kolem hrazení, netrvá celý zápas déle než pět až deset minut. Několik dní po fiestě je kondor – pokud souboj přežil – propuštěn na svobodu. Smrt, či jakékoli zranění kondora, by komunitou Indiánů bylo vnímáno jako zlé znamení, předzvěst blížící se katastrofy, která dané místo a jeho obyvatele postihne.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru) Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Na druhou stranu, Yawar fiesta rozhodně není jen nějaký kašírovaný tyjátr. Indiáni vždy poctivě vyberou k zápasu toho opravdu nejstatečnějšího a nejsilnějšího býka, který po celou dobu souboje nedá kondorovi ani na chvilku vydechnout. Zuřivě skáče vysoko do vzduchu v marné snaze zbavit se soka na svém hřbetu. Kondor máchá zběsile svými do široka rozevřenými křídly, aby udržel rovnováhu a zároveň klove a útočí ostrým zobákem na býkovy uši a hrb. Krátký a surový souboj dvou silných divokých zvířat, doprovázený vřavou všech přihlížejících, je plný nespoutané energie, zvířeného prachu a ječivých hrdelních skřeků kondora.

Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)
Yawar fiesta (Apurímac, Cotabambas, Peru)

Vrcholnými okamžiky spektáklu, z pohledu komunity, jsou momenty, kdy se býkovi, bojujícímu s kondorem na hřbetu, postaví statečný mladík z publika. Býk se těší mezi Indiány – podobně jako ve Španělsku – hluboké úctě, a stejně tak ti, kteří se odváží postavit se půltunové rohaté bestii beze zbraně, jen s pláštěnkou v rukou. Avšak tato syrová a ryzí iniciace často končí cornadou (píchnutí býčím rohem) a někdy – jako v případě letošní fiesty – i těžkým zraněním nezkušeného torera. „Krvavá fiesta“ si tak témeř každoročně vybírá svou krvavou daň. Paradoxně však ne u zvířat, nýbrž u lidí.


Post comment

no comments yet