Tetované srdce

San Salvador, El Salvador – 2011 - 2015

Žluté plechy zadrnčely. Americký školní autobus se prudkým manévrem vyhoupl na prašnou silnici jižního předměstí San Salvadoru. Už když nastoupil, nebylo pochyb. Plandavé bílé kraťasy, upnuté tílko a rozvázané „najky“. Hrubými kérami otapetované paže. Homeboy. Vedle pravého oka jsem zahlédl tři nakreslené slzy. V bojovém kódu středoamerických gangů je každá slza u oka znamením jednoho odebraného života.

Tetované srdce (El Salvador)

Tři vraždy? A koho zabil? Patří k Osmnáctce nebo je ze Salvatruchy? Homie se matnýma očima rozhlédl po autobusu. Jeho zkouřený pohled po mě dlouze stekl dolů, snad až k podlaze. Viditelně sem nepatřím. Sakra! Hlavou mi spěšně blikají otázky. Vystoupit? Nebo dělat že nic? A ta hranatá věc, co se mu rýsuje pod tílkem na břiše, to je revolver?

Tetované srdce (El Salvador)
Tetované srdce (El Salvador) Tetované srdce (El Salvador)

Kmeny Salvadořanů

Historie bývá klikatá. Salvadorské městské gangy nevznikly ve Střední Americe, nýbrž v Los Angeles. Vleklá a krvavá občanská válka v El Salvadoru donutila na začátku 80.let tisíce lidí uprchnout do Spojených států. Tam, v divokých hispánských ghettech L.A., se zformovaly městské kmeny Salvadořanů, bránících své životy a zájmy v drsné konkurenci Mexičanů, Portorikánců a dalších. Tam se zrodily se městské gangy. Mara Salvatrucha a gang z 18. ulice.

Když salvadorská válka na začátku 90. let skončila, mnoho Salvadořanů – členů gangů – rázem ztratilo status válečného uprchlíka a americké úřady je bez milosti deportovaly zpět do El Salvadoru. Do země zničené konfliktem, do země bez řádu a pravidel, bez fungující ekonomiky. Do – ve všech směrech – rozvrácené společnosti bylo naráz odsunuto tisíce členů vysoce organizovaných kmenů, živících se výhradně kriminální činností. To nemohlo dopadnout dobře.

Tetované srdce (El Salvador)

Pokreslená tvář

Potkal jsem ho na ulici. Mezi lidmi, kteří se trousili do kostela na podvečerní mši, doslova svítil. Nepadnoucí staré sako, ohmataná bible v ruce a tlustými linkami pokérovaná tvář. Nebylo mu ani dvacet. „V patnácti jsem zabil typa ze Salvatruchy. Vyfásnul jsem tři roky, rozumíš, nezletilejm víc nedaj.“ Zvedl ruku a přitiskl si bibli na srdce. „Ale v krimu jsem se vobrátil k Bohu a opustil jsem pandillu.“ Uvěřil jsem jeho měkkému, skoro dětskému hlasu. Uvěřil jsem té ošoupané kravatě, co měl pečlivě uvázanou na krku.

„Nikdo nemůže opustit pandillu“, vysmál se mi Charly, policajt z Halcones, speciální jednotky pro boj s gangy, kterému jsem tenhle příběh později vyprávěl, když jsem ho za dlouhých nocí doprovázel při patrolách a společně jsme jedli na ulici horké pupusy. „Jakmile do gangu jednou vlezeš, je to závazek do konce tvýho mizernýho života, tim si buď jistej.“

Tetované srdce (El Salvador) Tetované srdce (El Salvador)

Po třech letech jsem se znovu octnul ve stejném barriu, nedaleko kostela, kde jsem pokreslenou tvář poprvé potkal. Našel jsem místního pochůzkáře. „Je mrtvej. Před rokem ho zabili lidi z jeho gangu. Věděl toho příliš“, pokrčil rameny policajt. „Pandillu nikdy neopustíš.“

Tetované srdce (El Salvador)

Mara a Pandilla

Středoamerický Salvador, šestimiliónová země o rozloze Moravy, je domovem mnoha gangů. Historicky největší a nejsilnější jsou dva: Mara Salvatrucha (často jen Mara) a gang z 18. ulice (někdy označován jako M-18 a sám sebe nazývající Pandilla – banda). Odhady mluví o zhruba o pětadvaceti tisících aktivních členů v ulicích a deseti tisících ve vězení.

Tetované srdce (El Salvador)

Palabrero ve vězení

Gangy jsou hierarchicky řízené (často z vězení), avšak lokální skupiny – cliquas – ovládající většinou jednu čtvrť (barrio), operují do velké míry autonomně. Kliku řídí tzv. palabrero (ten, který má slovo), jemuž jsou členové – kteří si vzájemně říkají homeboys – podřízeni pod hrozbou fyzických trestů. Exkomunikace z gangu znamená smrt.

Oba gangy mají složité rituální fungování, které do velké míry vytváří kmenovou identitu skupiny. Příslušnost k celku, sounáležitost, solidarita – hodnoty, které chudá, válkou a ekonomickým neoliberalismem zdevastovaná společnost Salvadoru značně postrádá – často suplují gangy. Ne nadarmo homeboys říkají: „Žiju pro svou matku a zemřu pro své barrio.

Tetované srdce (El Salvador) Tetované srdce (El Salvador)

Drahé vzdělání je pro většinu mladých lidí z chudých barrios nedosažitelné. Práce je málo nebo vůbec, a tak se jejich budoucnost může ubírat pouze dvěma směry – buď s Marou nebo s Pandillou. Přijetí do gangu je doprovázeno krutými iniciačními rituály, spojenými s bolestí, často je podmíněno zabitím člena konkurenčního kmene. Rozměrná tetování na tělech členů gangu jsou skutečným záznamem jejich činů. Naproti tomu graffiti v jejich teritoriích jsou symbolem celé skupiny a jejích aktivit.

Tetované srdce (El Salvador)

Policejní jednotka Halcones

Síla proti síle

Salvadorské politické autority odjakživa řešily problém násilí a gangů silou. Na začátku tisíciletí přišly s politikou „Tvrdé ruky“, po ní pro změnu ohlásily plán „Super tvrdé ruky“. V roce 2012 překvapivě uzavřely dva hlavní gangy, za nepřiznané asistence levicové vlády Mauricia Funese, jakési dočasné příměří, díky němuž se snížil počet vražd v Salvadoru z 15 denně na zhruba polovinu.

Avšak příměří se nikdy netýkalo kriminálních aktivit gangů, takže hlavním městem stále křižují speciální jednotky Halcones („Sokoli“), vyzbrojené moderními zbraněmi a údajně i vycvičené ve Státech. Ostatně, polovina všech zbraní v Salvadorském konfliktu je americké provenience. Americké zbrojní firmy zkrátka potřebují točit byznys, ať v míru, či ve válce.

Tetované srdce (El Salvador)

Nekonečný hon

„Třřři oso…by. Střřřel…“, zachrčela vysílačka palubní desce do noci, „pravděpodobně členové gangu, identifikováni blízko ulice San Andrrr… v Soyapangu. Ozbrojeni. Žádám Halcones o zásah.“

Řidič policejního džípu prudce dupl na brzdu. Smykem se otočil uprostřed ulice a stovkou se vřítil do úzkých temných uliček ghetta Soyapango.

Dolina, po jejíchž svazích se slum na západě Soyapanga plazí, je utopená v horké tropické tmě. Žluté světlo z jediné osamocené pouliční lampy skomírá, nedosáhne daleko. Pum! Do hluku rádií, vyřvávajících z bludiště ponurých uliček, svištivě třeskl výstřel. Bezděčně jsem sevřel foťák.

„Jdeme!“, zavelel pevně comandante Roca. Beze slova naznačil rukou. Zepředu a obchvatem. Dva a dva. Halcones se rozběhli.

Tetované srdce (El Salvador)

Betonové schody, odlité křivě do hlíny a sevřené z obou stran stěnami z rezavého vlnitého plechu, padají strmě do hloubky. Do pekla chudých. Do temnoty. Halcones v poloběhu, přikrčení, postupují slumem. Hlavně jejich em-šestnáctek trhavě krájí tmu. Každý roh, každý zákrut, každá škvíra. Běžím nalepený u zdi, ve stínu chatrčí. Proboha, jestli jsou na střechách, tak nás sejmou jak králíky, napadá mě. Snad Roca ví, co dělá.

Z okénka se vynořila čísi roztřesená ruka. Prstem píchla do tmy, k boudě na konci uličky. Z pootevřených dveří prosvítalo tlumené světlo. Roca máchl rukou. Tady. Naprosto neslyšně se připlížil a strčil hlaveň pušky do škvíry dveří. Zkameněl jsem. Čas zmizel. Slyším zatajený dech obou mužů. Slyším šelest rukávů vojenské košile. Slyším tření ocelových karabin na popruhu pušky. Vrrrráágh! Dveře prudce zaskřípaly a Roca vtrhl do boudy.

Prázdno. Nikdo. Utekli. Hluboce jsem vydechl. „Oni se vyhejbaj přímým soubojům“, ucedil zlostně Roca a povolil si řemen pušky. „Vědí, že máme navrch. Ty zkurvysyni na nás útočí jenom ze zálohy nebo když už nemůžou jinak utéct.“

Tetované srdce (El Salvador)

Postřelený mladík v nemocnici Rosales

Zaplať nebo zemři

Ačkoliv jsou gangy oprávněně spojovány s pouličním drogovým obchodem, únosy či pašováním zbraní, hlavním zdrojem jejich příjmů je vybírání výpalného na ovládaných územích. Obchody, restaurace, řidiči lokálních autobusů, každý stánek s plackami patřící poslednímu chudákovi ze slumu – ti všichni jsou nuceni platit gangům jakousi daň z činnosti, obvykle ve výši 1-5 dolarů týdně.

Ti, kdo odmítnou platit, nejdřív najdou svůj krámek vypálený, a když ani pak nezaplatí, uvidíte je v Mexiku, jak utíkají na vagónech nákladních vlaků do USA, nebo jejich studená těla najdete ležet na chodbě veřejného špitálu Rosales.

Tetované srdce (El Salvador)

Bartolinas

„Jsem tu patnáctej měsíc, kurvadopíči, přimluv se za mě ty španělskej blonďáku nebo tady chcípnu!“ Modře pokérovaná zpocená ruka trčící z mříží mě chytla za rameno jak hákem. „Nechoď blízko, do prdele“, zaječel na mě vystresovaný bachař. Temným suterénem vazebního vězení na Monserrate duní chorál. Sto padesát polonahých mužů, našlapaných v pěti celách bez oken a dveří, zpívá píseň o Panně Marii Guadalupské. Desítky rukou trčí skrze mříže ven. Štiplavý smrad moči, výkalů a potu nasákl snad i do zdí. Hniloba se rozlézá po vlhkém betonu. Horko, puch k zalknutí. Zpocená těla. Tma. Nadávky a řev. Jestli existuje peklo na zemi, tak se nachází tady, v salvadorském kriminále.

Tetované srdce (El Salvador) Tetované srdce (El Salvador)

„Už dost!“, táhne mě zlostně bachař ven. „Co vy novináři, co si, kurva ,myslíte?! Proč z těch zkurvysynů děláte hrdiny?!“, rozhořčeně se do mě pustil. „Jsou to vrazi, zkurvysyni, nezaslouží si nic! Stačí, že projdeš kolem cely, a někdo z nich si tě vyfotí propašovaným mobilem, pošle tvojí fotku ven a ze tejden ti ňákej jinej zkurvysyn zastřelí tvýho syna! Chápeš to, do prdele, gringo?!“ Nesměle namítám, že nikdo jiný než bachař jim mobil nedal. „A co mám říct kolegovi, když mu za propašovanej mobil nabídli pět set dolarů? To je jeho i můj měsíční plat!“

Tetované srdce (El Salvador)

Chudí proti chudým

Policejní džíp ladně zatočil do aleje mangovníků na kopci v Escalonu. Teplý noční vítr rozfoukl Charlymu pečlivě vyčesanou patku. Tichá ulice je liduprázdná. Jen na jejím konci svítí za vysokou betonovou zdí terasa koloniální vily. V přilehlé zahradě tiše bublá voda bazénu. „V pořádku, seržante, jen jsme zahlédli jakási individua na druhé straně kopce, tak jsme to nahlásili panu plukovníkovi osobně“, zavolala na Charlyho z terasy žena v rudých večerních šatech.

Sedl jsem si zpátky do auta. Zatímco my tady nahoře v Escalonu už podruhé za noc řešíme neklid paní na vysokých podpatcích, někde tam dole, v horkých slumech Soyapanga, spolu bojují homeboys, policajti, řidiči vysloužilých amerických busů, majitelé pupuserií, vlastně všichni. Ti, co nemají nic, se rvou s těmi, co mají žalostně málo. Chudí proti ještě chudším. Na život a na smrt.


Zdroje faktografických informací
Gangs in Central America; Clare Ribando Seelke (Congressional Research Service)
Global Gangs in El Salvador: Maras and the Politics of Violence; José Miguel Cruz
Maras, ‘clicas’ and gangs in Central America and Mexico; Prof. Dr. Ramiro Anzit Guerrero
El Salvador: The presence and activities of Mara Salvatrucha (MS or MS-13) and of Mara 18 (M18)…; Immigration and Refugee Board of Canada