Voodoo rituál Saut d'Eau

Haiti – červenec 2008

Tisíce poutníků z celého Haiti podniká každoročně náboženskou pouť k magickému vodopádu Saut d'Eau v horách na západě karibského ostrova Hispaniola, na němž Haiti leží. V první polovině července, během oslav křesťanského svátku Panny Marie Karmelské, se vesnička Ville Bonheur, zapadlá v těžko dostupné horské džungli, promění na několik dní v duchovní centrum země.

Mladý Haiťan v duchovním vytržení, posednutý voodoo bohyní Erzulie pod proudy svatého vodopádu Saut d'Eau v horách na západě Haiti.

Legenda říká, že před stopadesáti lety se zde, v korunách palem blízko vodopádu, zjevila Panna Marie. Francouzský kněz, v obavách o to jaké pověry může zjevení vyvolat mezi násilně pokřtěným lidem praktikujícím africké rituály, nechal palmy v okolí vodopádu vykácet. Zrození zvláštního, synkretistického kultu však již nezabránil. Saut d'Eau se stalo nejvýznamnějším poutním místem Haiti pro vyznavače voodoo a Panna Marie Karmelská jednou z duchovních patronek země.

Tisíce poutníků z celého Haiti a často i z USA (kde žije milionová haitská diaspora) se každoročně účastní očistného náboženského rituálu pod vodopádem Saut d'Eau.

K vodopádu Saut d'Eau míří poutníci, putující pěšky dlouhé dni přes náročný terén tropické náhorní plošiny, lze zahlédnout i lidi cestující na mulách nebo v povozech. Otevřené, barevně pomalované pickupy sem z měst sváží hrozny zaprášených poutníků. Klimatizované džípy bohatých Haiťanů stojí zaparkované ve Ville Bonheur, asi pět kilometrů pěšky od poutního místa. Ti všichni, bez ohledu na původ, sociální příslušnost nebo bohatství, se svléknou do spodního prádla a společně, rovni si před svými Bohy, vstoupí mezi myriády rozstřikujících se kapek svatého vodopádu.

Skupina haitských žen za stěnou padající vody vodopádu Saut d'Eau se pokouší o spirituální spojení s voodoo bohyní Erzulie.

Poutníci vykonávají pod stometrovým vodopádem očistný rituál, nejdříve tělesný a poté i duchovní. Někteří přinášejí květiny nebo zapálené svíce, druzí vstupují do vodopádu pouze s mýdlem a vonnými bylinami, kterými se důkladně a dlouze potírají, zatímco rytmicky odříkavají modlitby v kreolštině. Protože voodoo přejalo mnohé křesťanské ikony a pouze jim dalo svá jména, většina úpěnlivých litanií, které zní za šumu padající vody, je určena Panně Marii nebo jejímu voodoo obrazu, jímž je bohyně lásky Erzulie.

Mladý Haiťan stojící v proudech vodopádu Saut d'Eau pronáší modtlitby a litanie k voodoo bohyni Erzulie.

Ačkoli voodoo, podobně jako křesťanstká věrouka, uznává jediného Boha, středobodem voodoo jsou duchové, služebníci Boha, nazývaní lwa („loa“). Erzulie je jedna z nejdůležitějších lwa. Poutníci jí (nebo Panně Marii, záleží na vyznání) svým náročným putováním prokazují oddanost a na oplátku od ní žádají dobré zdraví, lásku, nebo peníze, jiní zase touží po klidu v duši.

Voodoo bohyně Erzulie náhle vstoupila do těla a mysli oddané poutnice během její očistné koupele pod vodopádem Saut d'Eau.

Po modlitbách a koupeli mnozí vystupují výše, přímo do hučících provazců vodopádu a duchovní koncentrací se snaží upoutat pozornost bohyně Erzulie, aby si je vybrala a takzvaně je posedla. Při těchto vzácných okamžicích praktikující poutník naráz zcepení, obrátí oči v sloup a v extatickém vytržení se třese nebo mumlá. Ostatní rychle přispěchají blízko k posedlému, aby pocítili přítomnost Erzulie a její božské energie.    

Copyright © 2015 Jan Sochor. No photographs and text may be used or reproduced in any form.